تامین و نصب عایق و درب سردخانه

ساندویچ پانل با ضخامت های ۸ ، ۱۰ ، ۱۵ سانتی متری

با توجه با نوع سردخانه از نظر رنج دمایی که بالای صفر و زیر صفر و یا تونل انجماد می باشد نوع عایق و ضخامت آن بسیار مهم و تاثیر گذار است.
معمولا جهت اجرای بدنه سردخانه های نگهداری بالی صفر از ساندویچ پانل با ضخامت عایق ۱۰۰ میلی متر استفاده میشود.
عایق بدنه سردخانه های زیرصفر و یا تونل های انجماد نیز از ساندویچ پانل با ضخامت عایق ۱۵۰ میلی متری استفاده میگردد.
جنس عایق ساندویچ پانل های مورد استفاده در بدنه و سقف سردخانه ها معمولا از جنس پلی اورتان می باشد.دانسیته عایق بین ساندویچ پانل باید ۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب باشد.
ورق های احاطه کننده عایق میتواند با ضخامت های ۰٫۴ و ۰٫۵ میلی متر و از جنس گالوانیزه رنگی یا آلومینیوم باشند.

درب های سردخانه با ابعاد و ضخامت های مختلف

درب های سردخانه ها با توجه با نوع سردخانه از نظر رنج دمایی که بالای صفر و زیر صفر و یا تونل انجماد و همچنین نوع تردد دارای ضخامت و ابعاد مختلف ساخته و اجرا میگردد.
جهت اجرای درب سردخانه های نگهداری بالای صفر از درب های سردخانه ای با ضخامت  ۱۰۰ میلی متر استفاده میشود.
درب سردخانه های زیرصفر و یا تونل های انجماد نیز یا ضخامت  ۱۵۰ میلی متر می باشد.
در صورتی که جهت تردد در سردخانه از لیفتراک استفاده گردد ، ابعاد درب سالن سردخانه باید لیفتراک رو که معمولا ۲٫۵*۲٫۵ هستند اجرا گردد.
معمولا جهت تردد جک دستی ویا شخص ، درب سردخانه با ابعاد ۲*۱ اجرا میگردد.

ایمپلنت های دندانی

جایگزین دندان های گمشده

پروتزهای دندانی

بازگشت لبخند تو

تاج دندان

صرفه جویی در دندان های طبیعی

فنل چینی

تکمیل لبخند تو
رایگان

درخواست وقت برای احداث سردخانه

    پیشنهاد ویژه